Bếp Âu 4 mặt vuông dùng điện có lò nướng E7pq4+fe Berto’s

  • Model: E7PQ4+FE
  • Tổng kW điện: 17,9
  • Điện áp: 380-415 V3N
  • Kích thước: 800 x 714 x 900
  • Cân nặng 104kg
  • Điện năng 0,51A
  • Xuất xứ: Ý