Hóa chất rửa lò nướng CLD05

Hóa chất rửa lò Combi (5kg)
Hàng mới