Xây Lò Nướng Pizza Bằng Củi Chuẩn Phong Cách Ý Nhà Hàng

Xuất xứ: AVC

Chất liệu: Gạch chịu nhiệt, giữ nhiệt cho lò pizza từ  300 độ C đến 350 độ C. (có thể tùy chỉnh)

Chất khoáng cách nhiệt

Nhiên liệu đốt củi

Kích thước: 1600 x 1400 x 1700 (có thể tùy chỉnh)